موسسه خیریه محب

موسسه خیریه محب

@kheiriye_moheb

کانال تلگرامی تلگرامی خیریه

کانون نابینایان و کم بینایان و هیئت ورزشهای نابینایان

کانون نابینایان و کم بینایان و هیئت ورزشهای نابینایان

@Kanoon_nabinayansavadkooh

کانال تلگرامی تلگرامی خیریه

قرارگاه جهاد فرهنگی استان اردبیل

قرارگاه جهاد فرهنگی استان اردبیل

@jahadefarhangi_ard

کانال تلگرامی تلگرامی خیریه

انجمن خیریه حضرت حجت عج

انجمن خیریه حضرت حجت عج

@kheyriyehhojat

کانال تلگرامی تلگرامی خیریه

خیرین اخلال الحسین (ع)

خیرین اخلال الحسین (ع)

@KhayerineLorestan

کانال تلگرامی تلگرامی خیریه

موسسه خیریه عزیزی زاهدان

موسسه خیریه عزیزی زاهدان

@mazizyzahedan

کانال تلگرامی تلگرامی خیریه

خیریه حضرت علی (ع)

خیریه حضرت علی (ع)

@KHEIRIYEEMAMALI

کانال تلگرامی خیریه

مؤسسه خیریه امام حسن مجتبی ع

مؤسسه خیریه امام حسن مجتبی ع

@aytam_imam_hasanmojtaba

یک ماهه تلگرامی خیریه

موسسه خیریه انصارالمهدی

موسسه خیریه انصارالمهدی

@ansar_al_mahdi

یک ماهه تلگرامی خیریه

انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان

انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان

@thalassaemia

کانال تلگرامی خیریه

موسسه خیریه سراج

موسسه خیریه سراج

@serajcharity

کانال تلگرامی خیریه

موسسه نیکوکاری توان یاران صبح الوند

موسسه نیکوکاری توان یاران صبح الوند

@sobhealvand

کانال تلگرامی خیریه