محفل شعر و آوا

محفل شعر و آوا

@mahfelshearvaava

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

شعر و زندگی

شعر و زندگی

@mahdi_bokharaei57

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال تلگرام شعر و عشق

کانال تلگرام شعر و عشق

@lovepoem59

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

مهربانوی قلبم

مهربانوی قلبم

@royanovels

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

خیس ِ شعر, شعرهای کوتاه ناب

خیس ِ شعر, شعرهای کوتاه ناب

@khisesher

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

شعر و ادبیات

شعر و ادبیات

@sderikl1396

صفحه یا پیج اینستاگرام تلگرامی ادبیات

 شعر و آوا

شعر و آوا

@mahfelshearvaava

گروه تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال دلنوشته شیوا

کانال دلنوشته شیوا

@kalameshiva

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کلبه غزلسرای سوز دل

کلبه غزلسرای سوز دل

@suzedel98

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال قافیه ها

کانال قافیه ها

@ghafiehha

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

غزل کلاسیک

غزل کلاسیک

gazal clasik@66006600

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال شعر طنز

کانال شعر طنز

@comedy_poem

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

كتاب خانه صوتي و فيلم

كتاب خانه صوتي و فيلم

@audiobook4710

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال خیس باران

کانال خیس باران

@khise_baraaan🌧

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

تک بیت های صدیف

تک بیت های صدیف

Sodeyf

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

محفل شعر کوتاه

محفل شعر کوتاه

@mahfel_sher96

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

سیاه و سفید

سیاه و سفید

https://t.me/siahoosefiid

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

پیغام جلال الدین

پیغام جلال الدین

https://t.me/wisdomrumi

نوع معرفی تلگرامی ادبیات

 کانال سیاه سفید

کانال سیاه سفید

@seya_safid

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

نبض شعر. شعر کده ناب

نبض شعر. شعر کده ناب

@molavi_janan

گروه تلگرامی تلگرامی ادبیات

شعروموسیقی متن عکس نوشته گپ دوستانه

شعروموسیقی متن عکس نوشته گپ دوستانه

@z98be

گروه تلگرامی تلگرامی ادبیات

دایرة المعارف_فارسی

دایرة المعارف_فارسی

@WorldValuableKnowledge

گروه تلگرامی تلگرامی ادبیات

برکه ی آرام

برکه ی آرام

@berkeyearam

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

گزيده ى اشعار

گزيده ى اشعار

@hmz17

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کلبه ارامش

کلبه ارامش

@sher_talkhm

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال مولوی و عرفان

کانال مولوی و عرفان

@MolaviPoet

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال شعرگیف

کانال شعرگیف

@SHERGIF

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

تبسم شعر ادبیات عاشقانه

تبسم شعر ادبیات عاشقانه

@tabasom_poem

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات