مجري صحنه   گوينده و مدرس

مجري صحنه گوينده و مدرس

اصفهان - اصفهان

تشریفات پذیرایی

تولیدی میوه خشک

تولیدی میوه خشک

تهران - پردیس

تشریفات پذیرایی

مجری و مجلس گردان مراسم ترحیم

مجری و مجلس گردان مراسم ترحیم

خراسان رضوی - مشهد

تشریفات پذیرایی

تشریفات مجالس عروسب آیین

تشریفات مجالس عروسب آیین

گیلان - رشت

تشریفات پذیرایی

ظروف كرايه دهكده

ظروف كرايه دهكده

البرز - مشکین دشت

تشریفات پذیرایی

تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه

تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه

تهران - تهران

تشریفات پذیرایی

تشریفات مهرامیس

تشریفات مهرامیس

تهران - تهران

تشریفات پذیرایی