مشخصات خواسته شده را در فرم سمت راست وارد نموده و از پایین روی دکمه ارسال گزارش کلیک نمایید.

فرم ثبت گزارش

گزارش آگهی: دانلود نمودار یوزکیس یا use case مورد کاربرد بارفروشی کد:53480