مشخصات خواسته شده را در فرم سمت راست وارد نموده و از پایین روی دکمه ارسال گزارش کلیک نمایید.

فرم ثبت گزارش

گزارش آگهی: خرید و دانلود پروژه دانشجویی تشخیص زوج یا فرد بودن عدد در سی کد:32994