مشخصات خواسته شده را در فرم سمت راست وارد نموده و از پایین روی دکمه ارسال گزارش کلیک نمایید.

فرم ثبت گزارش

گزارش آگهی: آگهی گزارشکار کارآموزي در دفتر پدافند غيرعامل کد:2179