محفل شعر و آوا

محفل شعر و آوا

@mahfelshearvaava

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

شعر و زندگی

شعر و زندگی

@mahdi_bokharaei57

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال تلگرام شعر و عشق

کانال تلگرام شعر و عشق

@lovepoem59

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

مهربانوی قلبم

مهربانوی قلبم

@royanovels

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

شعر و ادبیات

شعر و ادبیات

@sderikl1396

صفحه یا پیج اینستاگرام تلگرامی ادبیات

 شعر و آوا

شعر و آوا

@mahfelshearvaava

گروه تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال دلنوشته شیوا

کانال دلنوشته شیوا

@kalameshiva

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کلبه غزلسرای سوز دل

کلبه غزلسرای سوز دل

@suzedel98

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال قافیه ها

کانال قافیه ها

@ghafiehha

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

غزل کلاسیک

غزل کلاسیک

gazal clasik@66006600

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال شعر طنز

کانال شعر طنز

@comedy_poem

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

پارس یارپالایش زبان پارسی از واژگان بیگانه

پارس یارپالایش زبان پارسی از واژگان بیگانه

Parsyar

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

انتشارات امیرکبیر

انتشارات امیرکبیر

@AmirKabirpubco

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

دست نویس های یک طلبه

دست نویس های یک طلبه

@DastNevis_Talabeh

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

صریرقلم

صریرقلم

@SARIR_GHALAM

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کتاب و متن

کتاب و متن

@bookandtextforyou

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کتاب درمانی

کتاب درمانی

Bookspiece

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

شعروغزل غزاله

شعروغزل غزاله

@mbcds

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

یادداشت‌های آهوگ

یادداشت‌های آهوگ

@ahoogkalagan.com

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

مشق های امروزی

مشق های امروزی

@mashghaye_emrozi

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

نوشته های خاص

نوشته های خاص

@matne_khas_baraye_khasa

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

برگزیده مطالب

برگزیده مطالب

@deluxenovel1

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

کانال شعر ناب

کانال شعر ناب

sher_textnab

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

بیت نوشته ناب

بیت نوشته ناب

@beitneveshte

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

فلسفه و مراقبه برای زندگی

فلسفه و مراقبه برای زندگی

@philosophymeditation

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

ماه  نوشت

ماه نوشت

@mahneveesht

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

شعر و دلنوشته

شعر و دلنوشته

@Channeldelneveshte

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات

یک فنجان شعر

یک فنجان شعر

@CHANNEL_ONECUPVERSE

کانال تلگرامی تلگرامی ادبیات